About the project

In English

A picture is said to be worth a thousand words. This is an image designed and produced (but not painted) by the Swedish political blogger Ronie Berggren. The name ThISISnoW – is a play of words with the original acronym of the Islamic State (ISIS).

The purpose of the image is to remind the world that Christians are being persecuted by Islamic militants throughout the world, and that a genocide is taking place in the Middle East.

The image is inspired by the German artist John Heartfield‘s photo montages about the horrors of Nazism, and by the Ukranian artist Nikolai Getman’s paintings of the horrors of Communism.

The image is in the public domain as a reminder of the calamities of our age. Click here for more information and a high resolution image.

Below follows a longer history in Swedish.
thisisnow_illustration
På svenska

ThISISnoW är en bild framställd i april 2016, i syfte att påminna- och väcka engagemang för de kristna i den islamiska världen som förföljs och dödas enbart pg a sin religiösa identitet.

Här en längre beskrivning.

Historik

Sommaren 2014 intog Islamiska staten den kristna staden Mosul i Irak. Den islamistiska förföljelsen av kristna hade börjat långt tidigare, men det var först nu världen på allvar fick upp ögonen för vad som skedde.

ISIS-krigarna gick runt till kristna hem och markerade dessa med den arabiska symbolen för ”N” – syftandes på ”nasarener” – efterföljare till Jesus från Nasaret. De kristna fick två alternativ; konvertera eller dö. De flesta valde att fly. För första gången på 1600 år tystnade kyrkklockorna i staden.

ISIS har i skrivande stund mördat tusentals kristna i Mellanöstern och utmanar kristendomen globalt med sin militanta islamiska ideologi. Denna bild vill påminna en slumrande post-kristen västvärld om detta. Det är alltså ingen karikatyrteckning med syfte att häckla eller provocera, utan en bild i syfte att visa sanningen och att påminna om ondska och lidande, men också om hopp.

Bilden är designad (men ej tecknad) av undertecknad. Idén växte fram under vintern 2016 och bilden blev färdigställd i april. Inspiration är hämtad från den tyske konstnären John Heartfields montage över nazismen och den ukrainske konstnären Nikolai Getmans tecknade skildringar av kommunismens fasor.

Namnet, ThISISnoW, är en lek med de engelska orden this is now (detta sker nu), och den ursprungliga akronymen för Islamiska staten, ISIS, med syfte att väcka förståelse för att ISIS’ folkmord inte är en mörk händelse i historien, utan något som sker här och nu. Syftet med bilden är att väcka denna insikt- och ett påföljande engagemang till liv.

Islamiska Statens illgärningar är omänskligt onda. Flickan på bilden – korsfäst på islams halvmåne – representerar alla de flickor och kvinnor som rövats från sina familjer, sålts och använts som sexslavar och i många fall mördats. Något de muslimska förövarna ansåg sig ha rätt att göra bara för att flickorna inte var muslimer.

Längst ner till höger i bild refereras – på uppmaning av tecknaren – ett bibelord. Efesierbrevet 6:12 om att den kamp vi har att utkämpa, primärt är en kamp mot onda, andliga krafter. Krafter som besitter onda människors sinnen, som de islamistiska våldsverkarna på bilden.

Längst bak på bilden kan även en gestalt av Kristus skönjas, som bäst skulle kunna beskrivas med ett annat bibelord:

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Joh 1:5)

Ett bibelord med löfte om att ljuset kommer att segra även när så till det yttre inte tycks vara fallet.

Konst är ett starkt sätt att väcka engagemang. ThISISnoW är framställd av mig, men fri att användas i icke-kommersiellt syfte av alla som vill väcka uppmärksamhet och engagemang för Mellanösterns förföljda kristna. Klicka här för mer information om användningsvillkor och en högupplöst bild.

Hemsidan

Hemsidan, thisisnow.cc färdigställdes den 11 maj 2016 (samma dag som Sveriges Riksdag röstade nej till att beteckna Islamiska statens illgärningar som folkmord) och kommer att utvecklas löpande beroende på vilket genomslag ThISISnoW får.

Den medvetet avskalade designen i mörka färger är inspirerad av de enkla HTML-hemsidor som fanns på 1990-talet som på ett lättillgängligt och talande sätt uppmärksammade både nazismens- och kommunismens fasor för den uppväxande Internet-generation jag själv tillhör.

Det var så jag upptäckte både John Heartfield och Nikolai Getman. Hemsidorna var inte speciellt snygga, men det var budskapet som var det viktiga. Jag sögs in i bilderna, parallellt med att jag lyssnade på gothmusik och läste böcker om kristna martyrer- och annan förföljelse bakom järnridån.

Denna sida, vill inspirera i samma anda.

Ronie Berggren,
11 maj 2016